voucher shopee tháng 05

Voucher shopee cuối tháng lương về vừa cập bến.

Mua hàng tại đây –> – Mua hàng và nhập mã bên dưới đề nhận ưu đãi

 • Nhập mã AFF25CP20NWđể được hoàn 100% tối đa 20K Shopee Xu cho đơn từ 50K. HSD: 23h59 ngày 25-05-2022. Số lượng có hạn. Áp dụng trên app cho một số sản phẩm tham gia chương trình.
 • Nhập mã AFF25CP20ALLđể được hoàn 100% tối đa 20K Shopee Xu cho đơn từ 50K. HSD: 23h59 ngày 25-05-2022. Số lượng có hạn. Áp dụng trên app cho một số sản phẩm tham gia chương trình.
 • Nhập mã AFF25MA20Kđể được giảm 100% tối đa 20K Shopee Xu cho đơn từ 99K. HSD: 23h59 ngày 25-05-2022. Số lượng có hạn. Áp dụng trên app cho một số sản phẩm tham gia chương trình.
 • Nhập mã AFF25MACB30Kđể được hoàn 50% tối đa 30K Shopee Xu cho đơn từ 50K. HSD: 23h59 ngày 25-05-2022. Số lượng có hạn. Áp dụng trên app cho một số sản phẩm tham gia chương trình.

Voucher shopee giữa tháng 05 thêm mới

Voucher bổ sung:

 • Mã AFF5CPGMV – Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: 15/5 – 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã 5CHAOBANMOI– Giảm 30K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 15/5 – 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người nhất định
 • Mã AFF5NBAU– Giảm 50K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 15/5 – 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định
 • Mã AFF5CPHCM– Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: đến 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người mua khu vực TP.HCM

Voucher thêm lượt:

 • Mã AFF155CPNW – Hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 15/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF155CPALL – Hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 15/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF5NBAU– Giảm 50K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 15/5 – 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định
 • Mã AFF5CPHCM– Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: đến 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người mua khu vực TP.HCM

Voucher mới:

 • Mã AFF5CPGMV – Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: 15/5 – 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã 5CHAOBANMOI– Giảm 30K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 15/5 – 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định
 • Mã AFF5NBAU– Giảm 50K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 15/5 – 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định
 • Mã AFF5CPHCM– Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: đến 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người mua khu vực TP.HCM

Voucher shopee giữa tháng 05 mới

Voucher shopee giữa tháng 05 với nhiều ưu đãi (mua hàng tại đây và nhập mã bên dưới để nhận ưu đãi)

Voucher mới:

 • Mã AFF15MACB25K – Hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 15/5 – 17/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF15MA20K – GIảm 20K đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 15/5 – 17/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF15CP20NW Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 15/5 – 17/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF15CP20ALL Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 15/5 – 17/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF5NBAU Giảm 50K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 15/5 – 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định
 • Mã AFF5CPHCMHoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: đến 31/5/2022. Lưu ý: voucher dành cho Người mua khu vực TP.HCM

Voucher shopee tháng 05 mới

Voucher shopee tháng 05 với nhiều ưu đãi (mua hàng tại đây và nhập mã bên dưới để nhận ưu đãi)

 • Mã AFF55PCB30KS1– Hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5/2022. Lưu ý: Mã dành cho Người nhất định.
 • Mã AFF55P30KS2– GIảm 30K đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5/2022. Lưu ý: Mã dành cho Người nhất định.
 • Nhập mã AFF55MACB25K Hoàn 50% tối đa 25K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55ADCBNW Hoàn 50% tối đa 30K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55ADCBALL Hoàn 50% tối đa 30K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55ADDRNW Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55ADDRALL Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay

Voucher shopee bổ sung lượt

 • Nhập mã AFF4GMVVBA Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: đến 30/4Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF254UNMP Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: đến 30/4Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFFPRE5MA20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 1/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55NBU50K Giảm 50K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 1/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF5SPP30K Giảm 30K cho đơn từ 150K. Hạn sử dụng: 1/5 – 31/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF5CPHCM Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 1/5 – 31/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF55MA20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55CP20KNW Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 5/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55CP20KALL Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 5/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55PUOR25K Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.

voucher shopee tháng 05

Voucher shopee tháng 05 vừa cập bến:

 • Nhập mã AFF4GMVVBA Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: đến 30/4Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF254UNMP Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: đến 30/4Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFFPRE5MA20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 1/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55NBU50K Giảm 50K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 1/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF5SPP30K Giảm 30K cho đơn từ 150K. Hạn sử dụng: 1/5 – 31/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF5CPHCM Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 1/5 – 31/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF55MA20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55CP20KNW Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 5/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55CP20KALL Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 5/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55PUOR25K Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.

Xem thêm nhiều voucher shopee khác tại đây

Có thể bạn cũng quan tâm.

Mời bạn tham gia nhóm Sưu Tầm Mã Giảm Giá

Hãy tham gia cùng chúng tôi để giao lưu và nhận được nhiều thông tin về mã giảm giá, ưu đãi từ các sàn TMĐT