mã giảm giá shopee

Mã Giảm Giá Shopee mới nhất 2022

Tổng hợp mã giảm giá mới nhất 2022. Các voucher Shopee được cập nhật hàng ngày hàng giờ.Lưu lại địa chỉ website này để lấy mã giảm giá khi cần mua sắm online bạn nhé!

Để tìm mã giảm giá cho một sản phẩm cụ thể. Bạn hãy coppy link sản phẩm đó rồi dán vào ô tìm kiếm dưới đây. Hệ thống sẽ tự động tìm kiếm mã giảm giá còn lượt sử dụng cho sản phẩm đó ngay và luôn. 

Ngoài ra còn nhiều chương trình ưu đãi lớn từ nhà cung cấp sản phẩm. Bạn có thể click vào Banner phía dưới để tìm hiểu thêm bạn nhé! 

Danh sách mã giảm giá, voucher shopee còn lượt sử dụng

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE HOT HÔM NAY

Voucher toàn sàn (Lưu ý: Mua hàng tại đây và nhập mã bên dưới để nhận ưu đãi. Voucher chỉ dành cho người nhanh tay)>>> Link mua hàng:

Voucher 15/7 vừa cập bến:

Voucher mới:

 • Nhập mã AFF157MA20K để được giảm 20K cho đơn từ 99K. HSD: 23h59 ngày 15-07-2022. 
 • Nhập mã AFF157AC25K để được hoàn 25K xu cho đơn từ 50K. HSD: 23h59 ngày 15-07-2022. Số lượng có hạn.
 • Nhập mã AFF157CPSE để được hoàn 20K xu cho đơn từ 50K. HSD: 23h59 ngày 15-07-2022. Số lượng có hạn.
 • Nhập mã AFF157CP để được hoàn 20K xu cho đơn từ 50K. HSD: 23h59 ngày 15-07-2022. Số lượng có hạn.
 • Nhập mã AFF77SPBG để được giảm 30K cho đơn từ 150K. HSD: 23h59 ngày 15-07-2022. Số lượng có hạn.
 • Nhập mã AFF7NB2 để được giảm 50K cho đơn từ 0K. HSD: 23h59 ngày 15-07-2022. Số lượng có hạn.
Voucher giữa tháng 06 mới:

Voucher mới:

 • AFF6NBAU Giảm 50K đơn từ 0K. Hạn sử dụng: hiệu lực từ 11/6 – 30/6. Lưu ý: voucher cho người mua hàng nhất định
 • AFF6GMVPKB Giảm 8% tối đa 600K. Hạn sử dụng: hiệu lực từ 11/6 – 30/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • AFF156CB Hoàn 25K cho đơn từ 66K. Hạn sử dụng: trong 15/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • AFF156DR Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: trong 15/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • AFF156CPNW Hoàn 20K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: trong 15/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • AFF156CPALL Hoàn 20K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: trong 15/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
Voucher tháng 06 vừa cập bến:
 • Mã AFFPRE6PKCB – Hoàn 25K đơn từ 66K. Hạn sử dụng: 1/6 – 6/6/2022. Lưu ý: Mã dành cho Ngươi nhanh tay.
 • Mã AFF66PKDR – Giảm 30K đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 6/6/2022. Lưu ý: Mã dành cho Người nhanh tay.
 • Mã AFF66PKCB – Hoàn 25K đơn từ 66K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 6/6/2022. Lưu ý: Mã dành cho Người nhanh tay.
Voucher mới:
 • Mã AFFPRE6ACDR Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/6 – 6/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF6NB Giảm 50K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 5/6 – 6/6. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định
 • Mã AFF66MADR Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 6/6 – 8/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF66ACCB Hoàn 25K đơn từ 66K. Hạn sử dụng: 6/6 – 8/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF66CPNW Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 6/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF66CPALL Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 6/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF6GMV Giảm 8% tối đa 100K đơn từ 600K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 6/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Mã AFF6BNBG Giảm 30K cho đơn từ 150K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 6/6. Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay

Mã AFF6HCM Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 5/6 – 30/6. Lưu ý: voucher dành cho Người mua khu vực TP.HCM

Voucher mới cho T05:
 • Mã AFF55PCB30KS1– Hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5/2022. Lưu ý: Mã dành cho Người nhất định.
 • Mã AFF55P30KS2– GIảm 30K đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5/2022. Lưu ý: Mã dành cho Người nhất định.
 • Nhập mã AFF55MACB25K Hoàn 50% tối đa 25K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55ADCBNW Hoàn 50% tối đa 30K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55ADCBALL Hoàn 50% tối đa 30K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55ADDRNW Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55ADDRALL Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
Voucher bổ sung lượt cho T05:
 • Nhập mã AFFPRE5MA20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 1/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55NBU50K Giảm 50K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 1/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF5SPP30K Giảm 30K cho đơn từ 150K. Hạn sử dụng: 1/5 – 31/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF5CPHCM Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 1/5 – 31/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF55MA20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55CP20KNW Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 5/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55CP20KALL Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 5/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55PUOR25K Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
Voucher Tháng 05 Vừa cập bến:
 • Nhập mã AFF4GMVVBA Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: đến30/4Lưu ý: voucher dành cho người nhanh tay
 • Nhập mã AFF254UNMP Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: đến30/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay
 • Nhập mã AFFPRE5MA20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 1/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay
 • Nhập mã AFF55NBU50K Giảm 50K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 1/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF5SPP30K Giảm 30K cho đơn từ 150K. Hạn sử dụng: 1/5 – 31/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF5CPHCM Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 1/5 – 31/5Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF55MA20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55CP20KNW Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 5/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55CP20KALL Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 0H – 23H59 5/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF55PUOR25K Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 5/5 – 7/5Lưu ý: voucher dành cho Người nhanh tay.
Voucher cuối tháng lương về:
 • Nhập mã AFF4NBAG50K Giảm 50K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 23/4 – 30/4Lưu ý: voucher dành cho nhất định
 • Nhập mã AFF254UNMP Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 25/4 – 30/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay
Voucher ngành hàng:
 • Nhập mã AFF4FMCGW Giảm 30K cho đơn từ 150K. Hạn sử dụng: 25/4 – 30/4Lưu ý: voucher dành cho nhất định
 • Nhập mã AFF4LSW50K Giảm 15% tối đa 50K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 

25/4 – 30/4Lưu ý: voucher dành cho nhất định

Voucher Ngày siêu sale 15/04:
 • Nhập mã AFF154CBXALL Hoàn 20K xu cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 15/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF154CBXNW Hoàn 20K xu cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 15/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF154DR20K Giảm 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 15/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF4GMVVBA Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: 15/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
Voucher bổ sung ngày 4/4:
 • Nhập mã AFF44ADDVCAL Hoàn 50% tối đa 30K xu cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 4/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF44ADDVCNW Hoàn 50% tối đa 30K xu cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 4/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
Voucher ngày Siêu Sale 4/4 (Mua hàng tại đây:  https://shp.ee/gvbkvcj và nhập mã bên dưới để nhận ưu đãi):
 • Nhập mã AFF44PRE20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 2/4 – 30/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF4GMVMA Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: 2/4 – 30/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF4GMVPK Giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: 2/4 – 30/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF4BAUNB Giảm 50K đơn từ 0K. Hạn sử dụng: 2/4 – 30/4Lưu ý: voucher dành cho người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF4HCMP Hoàn 20K xu cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 2/4 – 30/4Lưu ý: voucher dành cho người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF44MA20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: trong ngày 4/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF44MACB30K Hoàn 25K xu cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: trong ngày 4/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF44NB Giảm 50K đơn từ 0K. Hạn sử dụng: trong ngày 4/4Lưu ý: voucher dành cho người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF44CPALL Hoàn 20K xu cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: trong ngày 4/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF44CPNW Hoàn 20K xu cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: trong ngày 4/4Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
Voucher Cuối tháng 3
 • Nhập mã AFF273TPWU Hoàn 50% tối đa 30K xu cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 27/3Lưu ý: voucher dành cho Người bán nhanh tay và áp dụng cho một số người dùng nhất định.
 • Nhập mã AFF273TUPALL Hoàn 50% tối đa 30K xu cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 27/3Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 •  
 • Nhập mã AFF253PREVC Giảm 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 25/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF253DR20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 25/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF253CB30K Hoàn 30K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 25/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF273CP20NW Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 26 – 27/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF273CP20ALL Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 26 – 27/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 •  
 • Nhập mã AFF153CP20NW Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 15/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF153CP20ALL Hoàn 20K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 15/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF153MA20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 15/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF153MACB25K Hoàn 25K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 15/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF3NBMASS Giảm 30K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 15/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF3SPG20KSE Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 15/3. Lưu ý: voucher dành cho nhất định.
 • Nhập mã AFF3SPG20K Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 15/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF3B2CB30KW Hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 15/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF3B2CB30K Hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 15/3. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 •  
 • Nhập mã AFF2PDAY20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 25/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho nhanh tay.
 • Nhập mã AFF2PDCB30K Hoàn 50% tối đa 30K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 25/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF225XU20K Hoàn 50% tối đa 20K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: trong ngày 25/2. Lưu ý: voucher dành cho người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF225KX20 Hoàn 50% tối đa 20K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: trong ngày 25/2. Lưu ý: voucher dành cho người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF2PDAY20K Giảm 25K cho đơn từ 0K. Hạn sử dụng: ngày 25/2. Lưu ý: voucher dành cho người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF2CBAD30K Hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: trong ngày 25/2. Lưu ý: voucher dành cho người nhanh tay.
 • Nhập mã AFF2ADD25K Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 25/2. Lưu ý: voucher dành cho người nhanh tay.
Voucher mới thêm lượt:
 • Nhập mã AFF2NB31 Giảm 30K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 15/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF2NB1 Giảm 30K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 15/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF2NB2 Giảm 30K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 15/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
Voucher độc quyền theo ngành hàng:
 • Nhập mã AFF2FA30K Giảm 30K đơn từ 150K. Hạn sử dụng: ngày 15/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người bán ngành Thời trang
 • Nhập mã AFF2EL30K Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 15/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người bán ngành ELHA
 • Nhập mã AFF2LS30K Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 15/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người bán ngành Đời sống
 • Nhập mã AFF2FM30K Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 15/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người bán ngành FMCG
=======
 • Nhập mã AFFVLT20K Giảm 20K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 14/2 – 17/2. Lưu ý: voucher dành cho Người bán nhanh tay.
 • Nhập mã AFFVLTCB30 Hoàn 50% tối đa 30K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 14/2 – 17/2. Lưu ý: voucher dành cho Người bán nhanh tay.
 • Nhập mã AFF2NB1 Giảm 30K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 14/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định
 • Nhập mã AFF2NB2 Giảm 30K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 14/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định
 • Nhập mã AFF2NB3 Giảm 30K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 14/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định
 • Nhập mã AFF2REWARD Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 14/2 – 28/2. Lưu ý: voucher dành cho Người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF1FA30K1 Giảm 30K cho đơn từ 150K. Hạn sử dụng: ngày 15/1.
 • Nhập mã AFF1HABS Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: ngày 15/1 – 30/1.
 • Nhập mã AFF1EDU25K Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng:ngày 15/1 – 30/1.
 • Nhập mã AFF151PB25K Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng:ngày 15/1 – 30/1.

Xem thêm Voucher Hot hôm nay tại đây>>>>Voucher Hot duy nhất 15.01

Vucher độc quyền( Nhấn vào đây để mua hàng và nhập mã bên dưới để được hưởng ưu đãi)>>> Link mua hàng

 • Nhập mã AFF1FA30K1 Giảm 30K cho đơn từ 150K. Hạn sử dụng: ngày 15/1. Lưu ý: voucher dành cho shop thời trang nhất định.
 • Nhập mã AFF1LS50K Giảm 15% tối đa 50K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 16/1. Lưu ý: voucher dành cho shop gia dụng nhất định.
 • Nhập mã AFF1FM30K Giảm 30K cho đơn từ 150K. Hạn sử dụng: ngày 15/1. Lưu ý: voucher dành cho shop tiêu dùng nhất định.
 • Nhập mã AFF1EL50K Giảm 15% tối đa 50K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: ngày 15/1. Lưu ý: voucher dành cho shop điện tử nhất định.
 • Nhập mã AFF1ICBP Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: đến ngày 19/1. Lưu ý: voucher dành cho shop nhất định.
 • Nhập mã AFF1HABS Giảm 8% tối đa 100K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: ngày 15/1 – 30/1. Lưu ý: voucher dành cho Người bán nhanh tay.
 • Nhập mã AFF1EDU25K Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: ngày 15/1 – 30/1. Lưu ý: voucher dành cho Người bán nhanh tay.
 • Nhập mã AFF151PB25K Giảm 25K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng:ngày 15/1. Lưu ý: voucher dành cho Người bán nhất định.

Chúc cả nhà vui vẻ! 

Bạn cũng có thể xem thêm voucher shopee tại đây:

Đón chào ngày lễ cùng voucher cực Hot!

Nhanh tay mua hàng tại đây >>> Voucher cực Hot

Và nhập mã dưới đây để nhận ưu đãi:

 • Nhập mã: AFF2712PKRW giảm 30k cho đơn từ 150k. Hạn dùng 23:59 phút ngày 27/12.
 • Nhập mã AFF22GMV Giảm 50K cho đơn từ 500K. Hạn sử dụng: 00:00 – 23:59 ngày 22/12
 • Nhập mã AFF152G22K Giảm 22K cho đơn từ 99K. Hạn sử dụng: 00:00 – 23:59 ngày 22/12.
 • Nhập mã AFF22HXU50K Hoàn 15% tối đa 50K cho đơn từ 199K. Hạn sử dụng: 00:00 – 23:59 ngày 22/12.
 • Nhập mã AFF22CPSE Hoàn 50% tối đa 30K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 00:00 – 23:59 ngày 22/12. Lưu ý: voucher dành cho một số người mua nhất định.
 • Nhập mã AFF22CP Hoàn 50% tối đa 30K cho đơn từ 50K. Hạn sử dụng: 00:00 – 23:59 ngày 22/12

Lưu ý: Nhanh tay bạn nhé voucher chỉ áp dụng duy nhất ngày 22/12.

Mời bạn tham gia nhóm Sưu Tầm Mã Giảm Giá

Hãy tham gia cùng chúng tôi để giao lưu và nhận được nhiều thông tin về mã giảm giá, ưu đãi từ các sàn TMĐT